RUISHI

Ontdek de kracht van aluminiumoxide met korrel 120 voor stralen

Ontdek de kracht van aluminiumoxide met korrel 120 voor stralen
Ontdek de kracht van aluminiumoxide met korrel 120 voor stralen
Facebook
Twitteren
Reddit
LinkedIn

Wat zijn aluminiumoxidestraalmedia?

Wat zijn aluminiumoxidestraalmedia?

Aluminiumoxide Blast Media is een synthetisch, duurzaam straalmiddel dat wordt gebruikt bij zandstraalwerkzaamheden. Gekenmerkt door zijn hoekige vorm, hoge hardheid en hoge dichtheid, verwijdert het effectief oppervlaktematerialen zoals verf, roest of andere coatings. De taaiheid van aluminiumoxide en de langdurige scherpe randen zorgen voor een hoge snijefficiëntie, waardoor het een voorkeursschuurmiddel is voor oppervlaktevoorbereiding in een verscheidenheid aan industrieën. Dankzij de inerte eigenschappen reageert het niet chemisch met de materialen waarmee het in contact komt, waardoor het onderliggende oppervlak tijdens het straalproces niet wordt aangetast. Dit medium is verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes, met korrel 120 aluminiumoxide biedt een balans tussen agressieve materiaalverwijdering en een relatief gladde afwerking.

De eigenschappen van aluminiumoxide begrijpen

Het nut van aluminium oxidestraalmedia in oppervlaktevoorbereiding komt voort uit zijn unieke fysische en chemische eigenschappen. De belangrijkste kenmerken zijn:

 • Hardheid: Aluminiumoxide heeft een indrukwekkende Mohs-hardheid van 9, wat net onder die van diamant ligt, waardoor het stijve materialen effectief kan schuren.
 • Hoekige korrelvorm: De vorm van het deeltje draagt bij aan het vermogen van het medium om onregelmatigheden en profielen op het oppervlak agressief aan te vallen, waardoor een efficiënte reiniging en etsing wordt bereikt.
 • Hoge dichtheid: Het zwaardere gewicht in vergelijking met andere schuurmiddelen zorgt voor een grotere impact op het te stralen oppervlak, waardoor effectieve resultaten worden gegarandeerd.
 • Inertie: De chemische stabiliteit van aluminiumoxide betekent dat het niet reageert met het werkstuk, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan straalprojecten.
 • Recycleerbaarheid: Dit straalmiddel kan meerdere keren worden hergebruikt in straalcabines of -kamers voordat het te versnipperd raakt, wat een economisch voordeel oplevert.
 • Variabiliteit in korrelgroottes: Aluminiumoxide is verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes, die elk een andere balans bieden tussen agressie en afwerkingskwaliteit, wat de veelzijdigheid in verschillende toepassingen aantoont.

Voordelen van het gebruik van aluminiumoxide straalmedia

Het gebruik van aluminiumoxide als straalmiddel biedt verschillende voordelen die aansluiten bij industriële doelstellingen voor een efficiënte en kwalitatieve oppervlaktevoorbereiding. Deze voordelen omvatten:

 • Precisie oppervlakteprofilering: Vanwege de complexe en hoekige aard ervan vergemakkelijken aluminiumoxide straalmedia nauwkeurige controle over oppervlakteprofielen, waardoor operators specifieke ruwheidsniveaus kunnen bereiken die nodig zijn voor een optimale hechting van de coating.
 • Levensduur en kosteneffectiviteit: De duurzaamheid en recycleerbaarheid van aluminiumoxide dragen bij aan de lange levensduur, waardoor de frequentie van mediavervanging wordt verminderd en op termijn kostenbesparingen worden gerealiseerd.
 • Lage stofontwikkeling: Tijdens het stralen produceert aluminiumoxide relatief minder stof dan zachtere schuurmiddelen, wat bijdraagt aan een betere zichtbaarheid en minder vervuiling, wat cruciaal is voor een hoogwaardige oppervlakteafwerking.
 • Veelzijdigheid in toepassing: De inerte aard maakt gebruik op een verscheidenheid aan substraten mogelijk, waaronder metalen, glas en keramiek, zonder het risico van chemische veranderingen of schade aan het werkstuk.
 • Milieuoverwegingen: Als milieuverantwoorde optie bevat aluminiumoxide geen vrije silica, waardoor het risico op silicose wordt geëlimineerd en het een veiliger medium wordt voor de gebruiker en het milieu.
 • Efficiëntie bij het reinigen en verwijderen van materiaal: De hoge dichtheid en scherpe randen van aluminiumoxidedeeltjes maken een snelle en effectieve verwijdering van oppervlakteverontreinigingen mogelijk en het voorbereiden van substraten voor verdere verwerking of coatingtoepassingen.

Door het gebruik van aluminiumoxide straalmedia kunnen industrieën de effectiviteit en resultaten van oppervlaktevoorbereidingstaken aanzienlijk verbeteren, waarbij zowel de prestaties als de kosten die met hun activiteiten gepaard gaan, worden benadrukt.

Hoe u het juiste schuurmiddel voor uw behoeften kiest

Hoe u het juiste schuurmiddel voor uw behoeften kiest

Korrelgroottes vergelijken: waarom aluminiumoxide met korrel 120 opvalt

Bij het selecteren van aluminiumoxide als schuurmiddel voor oppervlaktebehandeling is de keuze van de korrelgrootte van cruciaal belang om de gewenste resultaten te bereiken. In dit spectrum onderscheidt korrel 120 zich om verschillende redenen als een uitzonderlijk veelzijdige optie:

 • Optimaal evenwicht tussen ruwheid en gladheid: Aluminiumoxide korrel 120 biedt een ideale middenweg tussen grove en fijne schuurmiddelen, waardoor het geschikt is voor een verscheidenheid aan ondergronden waar noch een sterk opgeruwd oppervlak, noch een gepolijste afwerking gewenst is.
 • Uniformiteit in afwerkingskwaliteit: Deze middellange korrelgrootte zorgt vaak voor een consistent patroon in het resulterende oppervlakteprofiel, wat vooral voordelig is bij het voorbereiden van componenten voor coatings of behandelingen die een voorspelbare oppervlaktetextuur vereisen.
 • Veelzijdigheid in alle sectoren: Dankzij de uitgebalanceerde textuureigenschappen vindt schuurmiddel met korrel 120 toepassingen in meerdere industrieën, waaronder de automobiel-, ruimtevaart- en metaalproductie, waar het zich goed aanpast aan diverse technische specificaties.
 • Verbeterde efficiëntie: De grootte en hardheid dragen bij aan een hogere verwijderingssnelheid van ongewenst materiaal in vergelijking met fijnere korrels, terwijl het materiaalverbruik nog steeds lager is in vergelijking met grovere korrels. Deze efficiëntie is van cruciaal belang voor het minimaliseren van zowel verwerkingstijden als schuurkosten.
 • Vermindering van substraatschade: Met zijn gematigde abrasiviteit vermindert aluminiumoxide met korrel 120 het risico op overetsing of het veroorzaken van onnodige spanning op het werkstuk, een probleem dat van groot belang is bij delicate toepassingen.

Elke schuurkorrelgrootte dient een specifiek doel in het spectrum van oppervlaktevoorbereiding, en het begrijpen van de onderscheidende eigenschappen van aluminiumoxide met korrel 120 geeft operators de kennis om de meest geschikte media te kiezen voor hun specifieke vereisten voor oppervlakteafwerking.

Factoren waarmee u rekening moet houden bij het selecteren van straalmedia

Bij het selecteren van het juiste straalmiddel voor een bepaalde toepassing moet rekening worden gehouden met verschillende kritische factoren om zowel effectieve als efficiënte oppervlaktebehandeling te garanderen. Deze factoren omvatten:

 • Materiaal samenstelling: Verschillende mediamaterialen, zoals aluminiumoxide, glasparels of staalkogel, hebben vanwege verschillen in hardheid en dichtheid verschillende effecten op de ondergrond, waardoor de bereikte afwerking wordt beïnvloed.
 • Korrelgrootte en vorm: De grootte en hoekigheid van de schurende deeltjes bepalen de agressiviteit van het medium. Fijnere korrels zorgen voor een gladdere afwerking, terwijl grotere, hoekige korrels agressiever zijn en diepere profielen snijden.
 • Substraathardheid: Het is essentieel om de hardheid van het straalmiddel aan te passen aan het substraat om vervorming van het substraat te voorkomen. Zachtere media hebben de voorkeur voor delicatere materialen om schade te minimaliseren.
 • Gewenste oppervlakteafwerking: Of het doel nu een matte, satijnen of gepolijste afwerking is, heeft een directe invloed op de keuze van de media. Deze beslissing heeft invloed op de hechting van de daaropvolgende coating of behandeling.
 • Mogelijkheden van straalapparatuur: Het beschikbare type straalapparatuur kan de keuze van media beperken op basis van factoren zoals de werkdruk van de machine, mediaterugwinningssystemen en mondstukgroottes.
 • Operatie kosten: De kosten per gebruik, inclusief de levensduur van media, slijtage van apparatuur en verwijderingskosten, moeten in aanmerking worden genomen voor de algehele proceseconomie.
 • Gezondheids- en veiligheidsproblemen: Sommige media genereren schadelijk stof of brengen risico's met zich mee vanwege hun samenstelling, waardoor een zorgvuldige selectie vereist is om de veiligheid van de operator en de naleving van de milieuwetgeving te garanderen.

Het begrijpen van deze factoren vergemakkelijkt het nauwkeurig afstemmen van het straalproces op specifieke technische vereisten, wat resulteert in optimale resultaten voor oppervlaktevoorbereiding.

Onderzoek naar verschillende toepassingen van aluminiumoxide met korrel 120

Onderzoek naar verschillende toepassingen van aluminiumoxide met korrel 120

Oppervlaktebehandeling met aluminiumoxide

Aluminiumoxide, met een deeltjesgrootte van korrel 120, wordt vaak gebruikt bij oppervlaktevoorbereidingstaken waarbij een evenwicht tussen het verwijderen van bestaande coatings en het behoud van het substraat vereist is. De hoekige morfologie draagt bij aan effectief oppervlakte-etsen, waardoor een ideaal profiel ontstaat voor de hechting van coatings. Dankzij de middellange korrelgrootte is 120 aluminiumoxide veelzijdig genoeg om een groot aantal substraten te bewerken, van metalen tot composieten, zonder dat de integriteit van het materiaal wordt aangetast. Het juiste gebruik van dit medium vereist een nauwgezette beoordeling van bedrijfsparameters, zoals drukinstellingen en spuitmondafstand, om een uniforme dekking te garanderen en overstraling te voorkomen, wat de oppervlakte-eigenschappen kan ondermijnen. In deze context vereist oppervlaktevoorbereiding met aluminiumoxide een strategische aanpak, waarbij technische kennis wordt geïntegreerd met praktische vaardigheid om de gewenste oppervlakteafwerking te bereiken met behoud van de structurele integriteit.

Voordelen van het gebruik van aluminiumoxide in straalcabines

 • Hoge schuurefficiëntie: De hoge hardheid van aluminiumoxide leidt tot superieure snijsnelheden en een efficiëntere materiaalafname tijdens het stralen.
 • Herbruikbaarheid: De lange levensduur van aluminiumoxidekorrels ondersteunt, vanwege de duurzaamheid, meerdere hergebruikcycli, waardoor het een kosteneffectieve keuze is voor industriële toepassingen.
 • Veelzijdigheid: Aluminiumoxide is geschikt voor een breed scala aan materialen en kan worden gebruikt op ferrometalen, legeringen, hout en composieten, waardoor het een breed toepassingsgebied heeft.
 • Consistente afwerking: De korrelgrootte van aluminiumoxide 120 zorgt voor een consistente en uniforme oppervlakteafwerking, essentieel voor latere bewerkingen zoals coaten of schilderen.
 • Gezondheid & Veiligheid: Relatief minder schadelijk dan kwartszand, aluminiumoxide genereert minder stof en vermindert de risico's die gepaard gaan met silicose bij werkzaamheden met straalcabines.
 • Milieu-impact: Dankzij de lagere stofproductie minimaliseert aluminiumoxide verontreiniging en vervuiling, in lijn met de milieuvoorschriften en veiligheidsnormen op de werkplek.

Tips voor effectief zandstralen met aluminiumoxide

Tips voor effectief zandstralen met aluminiumoxide

Maximaliseren van de efficiëntie met de juiste apparatuur: zorgen voor veiligheid en kwaliteit bij zandstraalpraktijken

 • Juiste mondstukselectie: Gebruik spuitmonden die zijn ontworpen voor aluminiumoxidemedia om de precisie en efficiëntie van het straalproces te verbeteren. Het kiezen van de juiste maat en het juiste materiaal, zoals wolfraamcarbide of boorcarbide, kan de slijtage aanzienlijk verminderen en consistente prestaties behouden.
 • Geoptimaliseerde straaldruk: Kalibratie van de straaldruk is cruciaal. Een hoge druk kan overmatige media-afbraak en schade aan het substraat veroorzaken, terwijl een lage druk kan leiden tot onvoldoende oppervlaktereiniging. Voor een optimaal resultaat moet er een evenwicht worden bereikt.
 • Onderhoud straalkast: Regelmatige inspectie en onderhoud van de straalkast, inclusief afdichtingen, handschoenen en kijkvensters, is essentieel om de veiligheid van de operator te garanderen en lekken te voorkomen die tot milieuverontreiniging kunnen leiden.
 • Stofopvangsystemen: Het gebruik van een robuust stofopvangsysteem verbetert niet alleen het zicht in de kast, maar vermindert ook de hoeveelheid zwevende deeltjes, wat bijdraagt aan een veiligere en schonere werkomgeving.
 • Beschermende uitrusting voor operators: Het implementeren van een strikt protocol voor het gebruik van beschermende kleding en uitrusting, zoals ademhalingstoestellen, handschoenen en beschermende pakken, is essentieel om operators te beschermen tegen blootstelling aan schadelijk stof en vuil.
 • Praktijken voor mediarecycling: Integreer mediarecyclingmethoden die de scheiding van stof en afgebroken media van herbruikbaar grit mogelijk maken, waardoor consistente straalresultaten worden gegarandeerd en de materiaalkosten worden verlaagd.
 • Kwaliteitscontroleprocedures: Zorg voor systematische kwaliteitscontrolemaatregelen na het stralen, zoals visuele inspecties en oppervlakteprofielmetingen, om ervoor te zorgen dat de oppervlakteafwerking aan de gespecificeerde eisen voldoet.
 • Opleiding en certificering: Zorg ervoor dat het personeel dat de apparatuur bedient een grondige training heeft gekregen in zandstraaltechnieken en veiligheidsprocedures en waar nodig gecertificeerd is om aan de hoogste bedieningsnormen te voldoen.

Veel Gestelde Vragen

Veel Gestelde Vragen

Vraag: Wat is de beschrijving van aluminiumoxide met korrel 120 voor stralen?

A: Aluminiumoxidekorrel 120 is een eersteklas schuurmiddel dat wordt gebruikt voor straaltoepassingen. Het is een hoogwaardig straalmiddel dat ideaal is voor het zandstralen en polijsten van metalen oppervlakken.

Vraag: Waar kan ik aanvullende informatie vinden over aluminiumoxide met korrel 120?

A: Aanvullende informatie over aluminiumoxide met korrel 120 kunt u vinden op onze website of door contact met ons opnemen direct voor eventuele vragen.

Vraag: Wat zit er in een straalset met aluminiumoxidekorrel 120?

A: Een straalkit met aluminiumoxidekorrel 120 omvat doorgaans straalpistolen, schuurmiddelen en alle benodigde apparatuur voor zandstraaltoepassingen.

Vraag: Hoeveel weegt een pakket aluminiumoxide met korrel 120?

A: Een pakket aluminiumoxide met korrel 120 kan verschillende hoeveelheden wegen, met standaardopties van 50 lbs, 8 lbs of andere gespecificeerde hoeveelheden.

Vraag: Waarom heeft aluminiumoxidekorrel 120 de voorkeur voor metaalstralen?

A: Aluminiumoxide met korrel 120 heeft de voorkeur voor metaalstralen vanwege de hardheid, duurzaamheid en het vermogen om coatings en vuil effectief van metalen oppervlakken te verwijderen.

Vraag: Wat is het verzendproces voor aluminiumoxide met korrel 120?

A: Afhankelijk van uw locatie kunnen de verzendopties voor aluminiumoxide met korrel 120 variëren. Neem contact met ons op voor meer informatie over verzending en vrachtafspraken.

Vraag: Wat zijn enkele andere producten die ik misschien leuk vind als ik aluminiumoxidekorrel 120 gebruik?

A: Als u aluminiumoxide met korrel 120 gebruikt, houdt u wellicht ook van bruin aluminiumoxide, wit aluminiumoxide zandstraalmiddelen of andere polijst- en ontbraamproducten.

Referenties

 1. 120 korrel aluminiumoxide straalmedia - Amazon – Een productlijst met details over de schuurkracht en levensduur van deze specifieke kwaliteit aluminiumoxide.
 2. 120 Aluminiumoxide – Amazon – Nog een productlijst waarin de hardheid van aluminiumoxide en de effectiviteit ervan op verschillende oppervlakken, waaronder glas, worden benadrukt.
 3. Aluminiumoxide straalmiddel korrel 120 – gigantische afwerking – Website van de fabrikant met details over de taaiheid en gemiddelde dichtheid van hun aluminiumoxidestraalmiddelen met korrel 120.
 4. Bruin aluminiumoxide, 120 tot 120 mesh, straalmedia – Grainger – Een vermelding van een industriële leverancier waarin de agressieve reinigings-, strip- en oppervlaktevoorbereidingsmogelijkheden van bruin aluminiumoxide worden benadrukt.
 5. Aluminiumoxide straalmiddel met korrel 120 – Aeropost – Productbeschrijving waarin de duurzaamheid van aluminiumoxide straalmiddelen wordt besproken in vergelijking met glasstraalmiddelen.
 6. Aluminiumoxide zandstraalmedia 100 micron (korrel 120) – Vaniman – Het product van de fabrikant beschrijft de multifunctionele aard van aluminiumoxide, inclusief snijden, boren, ontbramen, oppervlaktevoorbereiding, ontharen en textureren.
 7. Waar halen jullie aluminiumoxide voor schuurmiddel… – Garage Journal – Een forumdiscussie over de inkoop van aluminiumoxide voor gritstralen, waarbij inzichten uit gebruikerservaringen worden verkregen.
 8. ALC 25 pond. Schuurmiddel voor aluminiumoxidestralen – Home Depot – Een productlijst die informatie geeft over verschillende korrelniveaus van aluminiumoxide.
 9. Aluminiumoxide zandstraalmedia 100 micron (korrel 120) – Vaniman – Nog een productlijst van Vaniman die de veelzijdigheid van aluminiumoxide als schuurmiddel benadrukt.
 10. Aluminiumoxide zandstralen Schurende media Bulkleverancier - Blast One – Op de website van een leverancier wordt het brede scala aan beschikbare formaten voor aluminiumoxide besproken, waarbij de veelzijdigheid ervan als zandstraalmedium wordt benadrukt.
Product van RUISHI
Recent geplaatst
Neem contact op met RUISHI
Contactformulierdemo
Scroll naar boven
Neem contact op met ons
Laat een bericht achter
Contactformulierdemo