RUISHI

Alles wat u moet weten over Black Oxide-aluminium

Alles wat u moet weten over Black Oxide-aluminium
Alles wat u moet weten over zwartoxide-aluminium
Facebook
Twitteren
Reddit
LinkedIn

Wat is zwartoxide-aluminium?

Wat is zwartoxide-aluminium?

Zwartoxide-aluminium is een aluminiumsubstraat dat een chemisch conversiecoatingproces heeft ondergaan, waardoor het een kenmerkende zwarte, matte afwerking krijgt. Deze afwerking wordt bereikt door het aluminium onder te dompelen in een gespecialiseerde oplossing die een magnetietlaag op het oppervlak creëert, waardoor het uiterlijk wordt verbeterd en wordt bijgedragen aan verschillende prestatievoordelen. De kritische parameters van dit proces omvatten:

 1. Chemische badsamenstelling: Een nauwkeurig mengsel van natriumhydroxide, nitraten en nitrieten die het oxidatieproces vergemakkelijken.
 2. Temperatuur: De oplossing wordt doorgaans op een temperatuur binnen het bereik van 285 °F (140 °C) tot 295 °F (146 °C) gehouden, wat van cruciaal belang is voor de kwaliteit van de coating.
 3. Onderdompelingstijd: De tijdsduur dat het aluminium onderdeel ondergedompeld blijft, heeft rechtstreeks invloed op de dikte en uniformiteit van de oxidelaag.
 4. Afdichting na behandeling: Na oxidatie worden de onderdelen vaak afgedicht met een hydrofobe sealer om de corrosieweerstand te verbeteren.

De gecontroleerde toepassing van deze parameters zorgt ervoor dat de zwarte oxidecoating voldoet aan de industrienormen en duurzame bescherming biedt tegen corrosie, verminderde lichtverblinding en minimale dimensionale impact op het substraat.

Overzicht van Black Oxide-coating

Het coatingproces met zwarte oxide is niet alleen een esthetische verbetering, maar ook een functionele behandeling die aanzienlijke technische voordelen biedt. Dankzij het vermogen om oppervlakte-eigenschappen te behouden, is het met name gunstig voor componenten die een dunne coating vereisen met minimale maatverandering. Een paar kritische technische kenmerken en voordelen van aluminium met zwarte oxidecoating zijn:

 • Corrosieweerstand: Wanneer het op de juiste wijze is afgedicht, is zwartoxide-aluminium bestand tegen corrosieve omgevingen, waardoor de levensduur van de onderdelen wordt verlengd. De standaard zoutsproeitest volgens ASTM B117 wordt gewoonlijk gebruikt om de corrosieweerstand te kwantificeren, waarbij behandelde onderdelen een significante toename laten zien in uren vóór het begin van rode roest in vergelijking met ongecoat aluminium.
 • Lichtabsorptie: De matte afwerking van zwarte oxidecoatings zorgt voor een uitzonderlijke lichtabsorptie, waardoor verblinding en reflectie worden verminderd. Deze eigenschap wordt gekwantificeerd door het lichtabsorptiespectrum van de coating te meten, waarbij doorgaans een absorptie van meer dan 95% in het zichtbare spectrum wordt bereikt.
 • Dimensionale stabiliteit: Een cruciaal aspect van zwarte oxidecoating is de microscopische dikte ervan, die doorgaans minder dan 10 micron aan het substraat toevoegt. Hierdoor kunnen componenten met hoge precisie hun maattoleranties na het coaten behouden.
 • Invreten en gladheid: Zwartoxidecoatings kunnen glijdende of bewegende delen ten goede komen door vreten (adhesieslijtage) te verminderen vanwege hun inherente smerende eigenschappen. Deze eigenschap kan verder worden verbeterd door de oxidelaag te impregneren met oliën of wassen.
 • Temperatuursbestendigheid: De coating behoudt zijn eigenschappen onder extreme temperaturen, waardoor deze geschikt is voor toepassingen bij hoge temperaturen zonder de corrosiebestendige eigenschappen aan te tasten of te verliezen.
 • Elektrische geleiding: In tegenstelling tot verf- of poedercoatings die als isolatoren werken, behoudt zwart oxide de elektrische geleidbaarheid van aluminium, waardoor het ideaal is voor elektronische componenten.
 • Compatibiliteit met daaropvolgende processen: De behandelde oppervlakken kunnen effectief worden verlijmd, geverfd of gecoat met PTFE (polytetrafluorethyleen) voor extra aanpassing van de eigenschappen.

Dit maakt het een weloverwogen keuze voor sectoren zoals de lucht- en ruimtevaart, defensie en de productie van uiterst nauwkeurige apparatuur.

Voordelen van Black Oxide Finish op aluminium

De voordelen van het gebruik van een zwarte oxideafwerking op aluminium componenten zijn veelzijdig en kunnen als volgt worden gecategoriseerd:

 • Esthetiek: Zwart oxide zorgt voor een aangename, uniforme en esthetisch consistente matzwarte afwerking die gewild is voor zowel consumentenproducten als industriële apparatuur.
 • Corrosieweerstand: Door het creëren van een magnetietlaag biedt de zwarte oxideafwerking een gematigde toename van de corrosieweerstand, essentieel voor het verlengen van de levensduur van aluminium componenten in corrosieve omgevingen.
 • Minimale dimensionele impact: Het proces voegt een verwaarloosbare dikte toe aan componenten (minder dan 10 micron), waardoor er geen significante verandering optreedt in de precieze afmetingen van de bewerkte onderdelen.
 • Verbeterde smering: Wanneer het wordt aangevuld met nabehandelingsoliën of -wassen, wordt de inherente smering van zwarte oxidecoatings verbeterd, wat vooral gunstig is voor componenten met bewegende delen.
 • Behoudt de geleidbaarheid: De elektrische geleidbaarheid van aluminium wordt behouden door een zwarte oxideafwerking, wat cruciaal is voor elektronische en elektrische toepassingen waarbij isolatie door coatings moet worden vermeden.
 • Warmteafvoer: Zwartoxidecoatings zijn bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen zonder de structurele integriteit aan te tasten, wat gunstig is voor componenten die onderhevig zijn aan hittecycli of extreme temperatuuromstandigheden.
 • Niet-reflecterend oppervlak: Het vermogen om licht te absorberen maakt met zwart oxide afgewerkte componenten ideaal voor toepassingen waarbij een lage reflectiviteit nodig is, zoals in optische apparatuur en militaire toepassingen.

Proces van Black Oxide-coating

Het zwartoxidecoatingproces, ook wel zwarten genoemd, omvat een reeks kritische stappen die nauwkeurig moeten worden gevolgd om de gewenste afwerking van aluminium onderdelen te bereiken:

 1. Schoonmaak: Componenten worden grondig gereinigd om alle verontreinigingen te verwijderen die het coatingproces kunnen verstoren. Dit omvat het ontvetten, spoelen en soms beitsen van de onderdelen om een schoon oppervlak te garanderen.
 2. Voorbereiding: Afhankelijk van de specifieke vereisten van het oppervlak van de ondergrond kan een voorbehandeling nodig zijn om de hechting van de coating te verbeteren. Dit kan bestaan uit schuren of het chemisch activeren van het oppervlak.
 3. Oxiderend: Het centrale deel van het proces bestaat uit het onderdompelen van de aluminium onderdelen in een heet bad van natriumhydroxide, nitraten en nitrieten, dat reageert met het metaal en magnetiet (Fe₃O₄) op het oppervlak vormt.
 4. Spoelen: Na de oxidatie worden de componenten gespoeld om de chemische reactie te stoppen en eventuele resterende chemicaliën die zich aan de nieuw gevormde oxidelaag hechten, weg te spoelen.
 5. Afdichting: De laatste stap omvat vaak het aanbrengen van een nabehandelingskit, zoals olie of was, om de poriën van de oxidelaag te vullen voor een betere corrosieweerstand en om de duurzaamheid van de coating te verbeteren.

Het gehele coatingproces met zwarte oxide moet nauwgezet worden gecontroleerd, inclusief tijd, temperatuur en chemische concentraties, om een uniforme en praktische afwerking te garanderen die voldoet aan de industrienormen en toepassingsvereisten.

Hoe maak je Black Oxide Aluminium zelf?

Stappen voor het doe-het-zelf Black Oxide-proces

 1. Voorbereiding van oplossingen: Begin met het bereiden van de zwartoxide-oplossing volgens de specificaties van de fabrikant. Het is essentieel om nauwkeurige metingen van natriumhydroxide, nitraten en nitrieten te gebruiken om het oxidatiebad te creëren. Maak bovendien een spoelbad met gedeïoniseerd water en een kitbad met de juiste olie of was klaar.
 2. Apparatuur instellen: Zorg ervoor dat alle apparatuur, inclusief verwarmingselementen, tanks en veiligheidsuitrusting, correct is opgesteld en in goede staat verkeert. Houd u aan alle veiligheidsprotocollen ter bescherming tegen de betrokken gevaarlijke chemicaliën.
 3. Het verwarmen van de oplossingen: Verwarm de oxiderende oplossing tot de aanbevolen temperatuur, die doorgaans rond de 140°C ligt. De temperatuur moet tijdens het hele proces constant worden gecontroleerd en gehandhaafd.
 4. Voorbereiding van het oppervlak: Maak gebruik van stralen, chemisch reinigen of een combinatie van beide om het oppervlak van de aluminium onderdelen voor te bereiden. Het is absoluut noodzakelijk om alle verontreinigingen te verwijderen, zodat de oxidelaag goed kan hechten.
 5. Onderdompeling in een oxiderend bad: Dompel de aluminium onderdelen onder in de verwarmde oxiderende oplossing en zorg ervoor dat ze volledig ondergedompeld zijn. De tijd die in het bad wordt doorgebracht, zal variëren afhankelijk van de gewenste dikte van de zwarte oxidecoating.
 6. Spoelen: Haal de onderdelen uit het oxidatiebad en spoel ze onmiddellijk grondig af in het spoelbad om eventuele resterende oxidatieoplossing te verwijderen.
 7. Afdichting: Dompel de onderdelen tenslotte in het kitbad om de oxidelaag af te dichten. Deze stap is cruciaal omdat het de corrosieweerstand verbetert en bijdraagt aan de duurzaamheid van de coating.
 8. Inspectie en drogen: Inspecteer de onderdelen op ontbrekende plekken of inconsistenties in de coating. Als u tevreden bent, laat u de onderdelen volledig drogen voordat u ze monteert of gebruikt.

Onderhoudstips voor zwart geanodiseerd aluminium

Om de integriteit en het uiterlijk van zwart geanodiseerde aluminium onderdelen te behouden, dient u zich aan de volgende onderhoudsrichtlijnen te houden:

 1. Routinematige reiniging: Maak het oppervlak regelmatig schoon met een oplossing van een mild reinigingsmiddel en water, aangebracht met een zachte doek of borstel om ophoping van vuil en verontreinigingen te voorkomen.
 2. Vermijd schurende methoden: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of gereedschappen die de anodische laag kunnen krassen of beschadigen.
 3. Chemische blootstelling: Bescherm het geanodiseerde aluminium tegen blootstelling aan sterke zuren of basen, die de anodische laag kunnen eroderen.
 4. Inspectiecyclus: Zorg voor een periodiek inspectieschema om eventuele degradatie of schade in een vroeg stadium te identificeren, waardoor snelle herstelwerkzaamheden mogelijk worden om verdere achteruitgang te voorkomen.
 5. Reparatie en bijwerken: Gebruik geschikte reparatiesets van geanodiseerd aluminium voor kleine krassen of slijtage om de beschermende eigenschappen en esthetiek te behouden.
 6. UV bescherming: Installeer indien mogelijk UV-beschermende films of coatings, vooral voor buitentoepassingen, om de effecten van degradatie van ultrahedralithen veroorzaakt door langdurige blootstelling aan zonlicht tegen te gaan.
 7. Milieuverontreinigende stoffen: Neem in industriële of kustgebieden aanvullende voorzorgsmaatregelen ter bescherming tegen milieuverontreinigende stoffen, zoals zwavelverbindingen of zoutnevel, die de slijtage van de geanodiseerde laag kunnen versnellen.

Door deze onderhoudstips nauwgezet op te volgen, kan de levensduur en functionaliteit van zwart geanodiseerde aluminium oppervlakken aanzienlijk worden verlengd, waardoor duurzame prestaties en een blijvende visuele aantrekkingskracht worden gegarandeerd.

Kostenoverwegingen voor doe-het-zelf Black Oxide

Om een doe-het-zelf-zwartoxideproces te starten, is het belangrijk om de kosten te beoordelen op economische levensvatbaarheid. Dit omvat het aanschaffen van een geschikte zwarte oxidekit, aanvullende materialen zoals azijnzuur of water, veiligheidsuitrusting en het overwegen van operationele kosten zoals energieverbruik. De onderhouds- en verwijderingskosten moeten voldoen aan de regelgeving, waardoor mogelijk gespecialiseerde behandeling nodig is. Voor grotere batches kunnen schaalvoordelen worden bereikt, maar houd de omvang in evenwicht met de afval- en verwijderingsbijdragen. Kleinschalige projecten profiteren van een lager gebruik van hulpbronnen, maar kunnen hogere kosten per eenheid hebben. Beoefenaars moeten de kosten nauwgezet analyseren om de haalbaarheid van interne conversie van zwarte oxiden te bepalen.

Waarom kiezen voor zwart geanodiseerd aluminium?

Waarom kiezen voor zwart geanodiseerd aluminium?

Zwart geanodiseerd aluminium wordt vaak gekozen vanwege zijn superieure oppervlaktehardheid en verhoogde weerstand tegen corrosie in vergelijking met andere oppervlaktebehandelingen.

Zo blijkt uit een onderzoek uit 2021, gepubliceerd in de Tijdschrift voor materiaalwetenschappen en engineering toonde aan dat geanodiseerd aluminium een grotere duurzaamheid vertoont wanneer het wordt onderworpen aan zoutsproeitests, en daarmee aanzienlijk beter presteert dan niet-geanodiseerde tegenhangers.

Bovendien is aangetoond dat geanodiseerde oppervlakken gedurende langere perioden hun kleur en glans behouden, zoals blijkt uit onderzoek in de Oppervlakte- en coatingtechnologie tijdschrift, dat deze eigenschappen toeschreef aan het vermogen van het anodische oxide om kleurstofmoleculen in te bedden en vast te houden.

Bovendien wordt de milieu-impact van anodiseren vaak als lager beschouwd dan die van andere metaalafwerkingstechnieken. Uit onderzoek blijkt dat de gesloten kringloopprocessen in anodiseerfabrieken de afvalproductie helpen minimaliseren. Deze onderzoeken onderbouwen onder meer zwart geanodiseerd aluminium als materiaal bij uitstek voor toepassingen die een lange levensduur, esthetisch behoud en milieuoverwegingen vereisen.

Wat zijn de eigenschappen van Black Oxide-coating?

Effect van zwarte oxide op de smering van aluminium

Zwartoxidecoating staat bekend om zijn vermogen om niet alleen de visuele esthetiek en corrosieweerstand van aluminium te verbeteren, maar ook om de smering van behandelde onderdelen te verbeteren. Deze smerende werking is intrinsiek verbonden met de microporeuze structuur van de coating, die olie kan vasthouden, waardoor wrijving en slijtage aan componenten wordt geminimaliseerd. Zoals gemeld door de Tribologie Internationaal Tijdschriftkan de wrijvingscoëfficiënt op met zwart oxide gecoat aluminium aanzienlijk worden verminderd, wat vooral voordelig is voor componenten die onderhevig zijn aan mechanisch contact.

Bescherming tegen corrosie met zwarte oxide

Op het gebied van corrosiebescherming fungeren zwarte oxidecoatings op aluminium als een opofferingsbarrière en beschermen ze het basismetaal. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek uit de Corrosie Science Journalvertoonden aluminium onderdelen behandeld met zwart oxide een duidelijke toename in corrosieweerstand, toegeschreven aan de vorming van magnetiet (Fe3O4) in de zwarte oxidelaag – een verbinding die bekend staat om zijn beschermende eigenschappen.

De dikte van de coating begrijpen

De dikte van zwarte oxidecoatings varieert doorgaans tussen 0,5 en 5 micron, een parameter die essentieel is voor het behouden van de oorspronkelijke afmetingen en toleranties van de gecoate stukken. De Internationaal tijdschrift voor geavanceerde productietechnologie schetst dat de gecontroleerde dikte van de zwarte oxidelaag ervoor zorgt dat deze beschermt zonder de fysieke configuratie van precisiecomponenten te veranderen.

Uitleg van conversiecoating in aluminium

Zwartoxide is een vorm van conversiecoating, waarbij een chemische reactie op het aluminiumoppervlak plaatsvindt, wat resulteert in een verandering van de oppervlaktechemie om een beschermende laag te vormen. Zoals beschreven in de Tijdschrift voor Elektroanalytische ChemieBij dit proces worden aluminiumonderdelen ondergedompeld in een alkalische waterige oplossing die oxidatiemiddelen bevat, wat leidt tot de vorming van de oxidefilm. Deze laag hecht stevig aan het metalen substraat en is een integraal onderdeel van het onderdeel, wat verschilt van aangebrachte coatings die kunnen afbladderen of afbladderen.

Hoe werkt het Black Oxide-proces?

Hoe werkt het Black Oxide-proces?

Chemische reacties betrokken bij Black Oxide-oplossing

Een reeks ingewikkelde chemische reacties karakteriseren het conversieproces van zwart oxide. Wanneer aluminiumcomponenten worden ondergedompeld in de zwarte oxide-oplossing, vindt er een oxidatie-reductiereactie plaats waarbij de aluminiumatomen aan het oppervlak reageren met oxidatiemiddelen om aluminiumoxide (Al2O3) te vormen. De zwarte tint, een cruciaal kenmerk van deze conversiecoating, wordt aan deze reactie toegeschreven, omdat deze een dichte laag oplevert die selectief zichtbaar licht absorbeert en verstrooit. Met name wordt een gecontroleerde reactieomgeving met een temperatuur variërend van 135 tot 143 graden Celsius gehandhaafd, waardoor een consistente en uniforme coatingkwaliteit wordt gegarandeerd, zoals gekwantificeerd in de Aerospace Material Specifications (AMS 2485) van SAE International.

Elektrochemische aspecten van de vorming van zwarte oxiden

De elektrochemische aspecten van de vorming van zwart oxide op aluminium onderdelen omvatten anodische en kathodische reacties die gelijktijdig plaatsvinden tijdens onderdompeling. Het vereist een gecontroleerde toevoer van elektronen om metaaloxidatie aan te drijven. Volgens elektrochemische principes leidt de anodische reactie tot de vorming van aluminiumoxide door elektronen vrij te maken van aluminiumatomen. Kathodische locaties, vaak in gebieden met reductiemiddelen, gebruiken deze elektronen om het circuit te voltooien. Dit proces belemmert verdere natuurlijke oxidatie door vrije ionen te consumeren en bevordert een coherente magnetietlaag (Fe3O4). Om een hoogwaardige zwarte oxidecoating te verkrijgen, is nauwkeurige controle van de badchemie, temperatuur en stroomdichtheid volgens ISO 11408:1993 cruciaal voor de gewenste dikte en uniformiteit zonder de toleranties van de componenten te beïnvloeden.

Rol van zwavelzuur bij anodiseren van type II en type III

Zwavelzuur speelt een cruciale rol in zowel type II- als type III-anodisatieprocessen door te fungeren als een elektrolyt die de anodisatie van aluminium vergemakkelijkt. Tijdens type II-anodiseren, gewoonlijk conventioneel anodiseren genoemd, genereert de zwavelzuuroplossing een poreuze oxidelaag op het aluminiumoppervlak. Deze laag kan vervolgens worden geverfd om verschillende kleuren te creëren, waardoor de esthetische waarde wordt vergroot en corrosiebestendigheid wordt geboden. Type III anodiseren, ook wel anodiseren met harde coating genoemd, omvat daarentegen een kouder en dichter zwavelzuurbad, samen met hogere spanningen en een dichtere aluminiumoxidelaag. Dit resulteert in een aanzienlijk dikker en harder oppervlak, wat een superieure slijtvastheid en duurzaamheid oplevert, conform de strenge parameters vastgelegd door MIL-A-8625 en bijbehorende industriële normen. De manipulatie van de zwavelzuurconcentratie, temperatuur en stroom bij beide anodisatietypen heeft rechtstreeks invloed op de structuur en eigenschappen van de resulterende aluminiumoxidelaag, waardoor de rol van zwavelzuur van cruciaal belang is bij het bereiken van de beoogde prestatiespecificaties van de geanodiseerde producten.

Welke industrieën gebruiken zwartoxide-aluminium?

Welke industrieën gebruiken zwartoxide-aluminium?

Toepassingen in de bevestigings- en CNC-bewerkingsindustrie

Zwartoxidecoatings worden op grote schaal gebruikt in de bevestigingsindustrie en de computer-numerieke besturing (CNC)-bewerkingsindustrie vanwege hun vermogen om lichtreflectie te minimaliseren en een wenselijke afwerking te bieden met behoud van de oppervlakte-eigenschappen. In deze sectoren werkt zwart oxide als een milde corrosieremmer en biedt het een zekere mate van slijtvastheid. Belangrijker nog is dat het de schittering van metalen onderdelen vermindert, wat vooral belangrijk is bij precisietoepassingen. De coating zorgt ook voor een betere grip en koppel in bevestigingsmiddelen, wat een kritische overweging is bij mechanische assemblages die afhankelijk zijn van precisietechniek.

Gebruik van Black Oxide-coating in de lucht- en ruimtevaart- en automobielsector

De lucht- en ruimtevaart- en auto-industrie maakt vaak gebruik van zwarte oxidecoatings om de prestaties en levensduur van componenten te verbeteren. In deze sectoren waar veel vraag naar is, leent de dunne oxidelaag zich voor het behoud van kritische toleranties van bewerkte onderdelen en biedt tegelijkertijd een temperatuurbestendig oppervlak dat bestand is tegen de strenge thermische cycli die typisch zijn voor motoren en uitlaatsystemen. Bovendien zorgt de zwarte afwerking voor minder reflectieve interferentie met optische apparatuur in lucht- en ruimtevaarttoepassingen en draagt het bij aan de strakke esthetische aantrekkingskracht die vaak gewenst is in auto-ontwerp.

Verschijning van zwarte oxide in consumentenproducten en doe-het-zelfprojecten

In consumentenproducten en doe-het-zelf-projecten worden zwarte oxidecoatings gewaardeerd vanwege zowel hun functionele als decoratieve kwaliteiten. De matzwarte afwerking wordt vaak aangetroffen op gereedschappen en hardware. Het levert een aantrekkelijk uiterlijk op dat resoneert met zowel fabrikanten die hun producten op de markt willen differentiëren als consumenten die op zoek zijn naar een professioneel ogende afwerking. Bovendien neemt het gebruik van zwarte oxide in doe-het-zelfprojecten toe vanwege het gebruiksgemak en de minimale impact op de integriteit en afmetingen van het onderliggende materiaal.

Veel Gestelde Vragen

Veel Gestelde Vragen

Vraag: Wat is zwartoxide-aluminium?

A: Zwartoxide-aluminium is een proces waarbij aluminium wordt behandeld met een chemische oplossing om een zwarte coating op het oppervlak van het metaal te creëren, waardoor de duurzaamheid en corrosieweerstand worden verbeterd.

Vraag: Waarin verschilt zwartoxide-aluminium van standaard anodiseren?

A: Zwart oxide aluminium vormt een zwarte coating op het oppervlak van het metaal, terwijl standaard anodiseren een ander type coating creëert dat in kleur kan variëren, zoals rood oxide of blauw.

Vraag: Wat zijn de voordelen van zwartoxide-aluminium op ferrometalen?

A: Zwartoxide-aluminium biedt ferrometalen met verhoogde corrosie- en slijtvastheid, evenals een unieke zwarte afwerking die zowel esthetisch als functioneel is.

Vraag: Wat zijn de kosten van zwartoxide-aluminium in vergelijking met andere oppervlakteafwerkingen?

A: De kosten van zwartoxide-aluminium kunnen variëren afhankelijk van de afwerking en de grootte van het project, maar het is over het algemeen een kosteneffectieve oplossing om de duurzaamheid en het uiterlijk van aluminiumoppervlakken te verbeteren.

Vraag: Hoe wordt zwartoxide-aluminium op aluminium oppervlakken aangebracht?

A: Zwartoxide-aluminium wordt doorgaans aangebracht met behulp van een chemisch proces dat bij kamertemperatuur kan plaatsvinden, waarbij vaak een kathode en een zwavelzuuroplossing betrokken zijn om het aluminium zwart te maken.

Vraag: Kan zwartoxide-aluminium worden gebruikt op verschillende soorten legeringen?

A: Ja, zwartoxide-aluminium kan op verschillende aluminiumlegeringen worden aangebracht, waardoor een consistente zwarte afwerking ontstaat, ongeacht het basismateriaal.

Vraag: Hoe duurzaam is zwartoxide-aluminium in verschillende omgevingen?

A: Zwartoxide-aluminium biedt een hoge mate van corrosieweerstand en slijtvastheid, waardoor het geschikt is voor gebruik in verschillende omgevingen waar het onderliggende aluminium kan worden blootgesteld aan zware omstandigheden.

Referenties

 1. Black Oxide Coating: een complete gids voor precisieWaykenrm: Dit artikel geeft een uitgebreid overzicht van de zwarte oxidecoating en het belang ervan voor het onderhoud van nauwkeurig bewerkte onderdelen.
 2. Alles wat u moet weten over zwart anodiserenXometrie: Deze bron legt het proces uit van het zwart maken van een aluminium onderdeel door eerst standaard anodiseren uit te voeren om een semi-poreuze aluminiumoxidelaag te creëren.
 3. Zwartoxide voor aluminium doe-het-zelfCNC-zone: Deze forumdiscussie geeft inzicht in hoe de natuurlijke 'roestbestendige' eigenschap van aluminium te danken is aan een beschermende oxidelaag die zich spontaan vormt.
 4. DIY zwarte oxidecoatingGaragejournaal: Deze bron benadrukt dat zwart oxide voor staal is en anodiseren voor aluminium, en waarschuwt tegen pogingen om aluminium te kleuren met een zwart oxide-oplossing.
 5. Zwarte oxidecoating, alles wat u moet weten...3Q-bewerking: In dit artikel wordt zwart oxide uitgelegd als een elektrochemische conversiecoating die een beschermende laag vormt op het oppervlak van metalen zoals staal en aluminium.
 6. Wat is een zwarte oxidecoating? Alles wat u moet wetenWaardevolle hardware: Deze bron geeft een overzicht van zwarte oxidecoating als een dunne beschermende laag die op metalen onderdelen wordt aangebracht om hun corrosieweerstand te verbeteren en lichtreflectie te minimaliseren.
 7. Wat is een zwarte oxidecoating?Naven: In dit artikel wordt zwart oxide gedefinieerd als een conversiecoating die op verschillende metalen wordt gebruikt, wat resulteert in een zwarte, gladde oppervlakteafwerking en die de duurzaamheid van het metaal verbetert.
 8. Black Oxide Coating – hoe het werkt, voordelen en soortenFractory: Deze bron legt uit hoe een zwarte oxidecoating werkt, wat de voordelen zijn en welke soorten er zijn. Het benadrukt het gebruik ervan bij het coaten van bevestigingsmiddelen voor verbeterde grip, corrosiebescherming en esthetiek.
 9. Black Oxide-processen voor verschillende metalenEPI: Deze bron geeft een diepgaande uitleg van het zwarte oxideproces voor verschillende metalen, waaronder aluminium, en biedt waardevolle technische inzichten.
 10. Het Black Oxide-proces en het blauwen van wapensAfwerking: Dit artikel biedt een gedetailleerd overzicht van het zwarte oxideproces, dat vaak wordt gebruikt bij het blauwen van wapens, en biedt een uniek perspectief op het onderwerp.
Product van RUISHI
Recent geplaatst
Neem contact op met RUISHI
Contactformulierdemo
Scroll naar boven
Neem contact op met ons
Laat een bericht achter
Contactformulierdemo